بررسی اثر پی دلتا یا لنگر ثانویه

p6-540x300

یکی از پارامترهای بسیار تاثیر گذار بر میزان تغییر مکانهای جانبی سازه اثر پی دلتا یا همان لنگر ثانویه است که لازم است تمامی مهندسان در ک عمیقی از آن داشته باشند. در این کارگاه آموزشی قصد داریم با زبانی ساده این موضوع را موشکافی کنیم.

شکل زیر را در نظر بگیرید:

پی دلتا 1

اگر این یک ستون تحت بار محوری P به تنهایی باشد با توجه به مفاهیم لنگر به دلیل عبور بار محوری P از نقطه A واقع در پای ستون، هیچ لنگری در اثر این بار به وجود نخواهد آمد. اما همه می دانیم که یک سازه علاوه بر بار های ثقلی تحت بارهای جانبی ناشی از نیروی زلزله و باد نیز قرار می گیرد. حال با توجه به این موضوع شکل زیر را در نظر بگیرید:

p2

در این شکل ستون مورد نظر تحت بار ثقلی P و نیروی جانبی V قرار گرفته است. در درس استاتیک و  تحلیل سازه لنگر مورد نظر در پای ستون را برابر Vh در نظر می گرفتیم اما آیا این تحلیل درست و دقیق است؟  برای درک بهتر پاسخ این سوال به شکل زیر توجه کنید:

p4

همانطور که در شکل می بینید نیروی جانبی V باعث ایجاد تغییر شکلی برابر با ∆ شده است در نتیجه اکنون نیروی P لنگری در پای ستون ایجاد خواهد کرد که در مجموع لنگرهای وارده برابر خواهند بود با:

p5

در رابطه بالا Vh را لنگر اصلی یا اولیه و ∆P را لنگر ثانویه و یا پی دلتا می نامند.

نکته: 

با توجه به رابطه فوق می توان گفت با افزایش مقدار P، لنگر M و تغییر شکل ایجاد شده یعنی ∆ که همان تغییر مکان جانبی نسبی است افزایش یافته و ارتباط بین لنگر و نیروی محوری به دلیل حضور پارامتر ∆، غیر خطی خواهد بود.

نتیجه گیری:

با توجه به توضیحات ذکر شده، ستونهایی که تحت اثر همزمان بار محوری و بارهای جانبی باشند، به دلیل اثر (∆-P)، لنگر های خمشی بیشتری خواهند داشت.

اهمیت اثر پی دلتا:

همانطور که گفتیم این اثر باعث افزایش لنگر در ستون می شود لذا در صورتی که این اثر در تحلیل سازه، در نظر گرفته نشود، تغییرمکانهای جانبی و لنگرهای موجود کمتر از مقدار واقعی خواهند بود.

سوال: آیا همیشه باید لنگر ثانویه را لحاظ کرد؟

در پاسخ باید گفت که استاندارد 2800 برای در نظر گرفتن و یا نگرفتن لنگر ثانویه شاخصی را تحت عنوان شاخص پایداری معرفی کرده است که با توجه به آن شرایط در نظر گیری لنگر ثانویه متفاوت خواهد بود.

در کارگاه آموزشی شماره 4 این شاخص را مطابق با آخرین تغییرات استاندارد 2800 ویرایش چهارم معرفی شده است.


hamrahi135


راستی دوستان حتما مارو به آدرس sazeonline.ir@ در اینستاگرام و sazeonline@ در تلگرام فالو کنید و ازآخرین اخبار و اطلاعیه ها و دانلود ها باخبر شوید.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال مطلبشما می توانید مطلبی را برای قرار گرفتن در سایت با نام خودتان ارسال بفرمایید: