راهنمای نصب :

با استفاده از راهنمایی های درون فایل Read Me.txt اقدام به نصب نرم افزار کنید.

 

لینک های دانلود نسخه X86 :

دانلود پارت اول با حجم 500MB                            دانلود پارت دوم با حجم 500MB                                 دانلود پارت سوم با حجم 500MB                        

دانلود پارت چهارم با حجم 53MB                           

دانلود سرویس پک 1 با حجم 16MB

دانلود سرویس پک 2 با حجم 25MB

لینک های دانلود نسخه X64 :

دانلود پارت اول با حجم 500MB                            دانلود پارت دوم با حجم 500MB                                 دانلود پارت سوم با حجم 500MB                        

دانلود پارت چهارم با حجم 500MB                        دانلود پارت پنجم با حجم 78MB                            

دانلود سرویس پک 1 با حجم 20MB

دانلود سرویس پک 2 با حجم 32MB

 

پسورد: www.p30download.com