راهنمای نصب :

با استفاده از راهنمایی های درون فایل Read Me.txt اقدام به نصب نرم افزار کنید.

لینک های دانلود نسخه X86 :

دانلود پارت اول با حجم 300MB                            دانلود پارت دوم با حجم 300MB                               دانلود پارت سوم با حجم 216MB                                    

لینک های دانلود نسخه X64 :

دانلود پارت اول با حجم 300MB                           دانلود پارت دوم با حجم 300MB                          دانلود پارت سوم با حجم 216.73MB                        

پسورد: www.p30download.com