آرشیو دسته: آیین نامه و نشریات

rebar-sazeonline-ir

ویژگی ها و آزمایش های تست میلگرد – استاندارد 3132

هدف از تدوین  استاندارد 3132 با موضوع “میلگردهای فولادی گرم نوردیده برای تسلیح بتن – ویژگی ها و روش های آزمون”، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون و تست میلگردهای…

2800

راهنمای استاندارد 2800 | کارگروه سازه شهرداری شیراز

کارگروه سازه، مدیریت  کنترل و نظارت شهرداری شیراز به منظور ایجاد وحدت در روند انجام محاسبات و همچنین تشریح بندهای مهم استاندارد 2800 اقدام به تدوین راهنمای استاندارد 2800 بر…

ارسال مطلبشما می توانید مطلبی را برای قرار گرفتن در سایت با نام خودتان ارسال بفرمایید: