آرشیو دسته: زلزله

pushover

جزوه آموزش بهسازی و تحلیل پوش آور با نرم افزار SAP- دکتر رامین گرم رودی

مدت زیادی است که نام دکتر رامین گرم رودی به دلیل آموزش های بسیار خوب ایشان در حوزه هایی که منابع مطالعاتی کمی دارند و انتشار رایگان آنها در فضای مجازی…

ارسال مطلبشما می توانید مطلبی را برای قرار گرفتن در سایت با نام خودتان ارسال بفرمایید: