آرشیو تگ: تشریح استاندارد 2800

2800

راهنمای استاندارد 2800 | کارگروه سازه شهرداری شیراز

کارگروه سازه، مدیریت  کنترل و نظارت شهرداری شیراز به منظور ایجاد وحدت در روند انجام محاسبات و همچنین تشریح بندهای مهم استاندارد 2800 اقدام به تدوین راهنمای استاندارد 2800 بر…

ارسال مطلبشما می توانید مطلبی را برای قرار گرفتن در سایت با نام خودتان ارسال بفرمایید: